voedseltuin ijplein.JPG

STADSLANDBOUW

Stadslandbouw Collectief Amsterdam

In de zomer van 2019 hebben Stadslandbouw Nederland, Food Council MRA, Stichting Noordoogst en de Stichting Eetbaar Amsterdam het initiatief genomen voor de oprichting van een belangenorganisatie voor stadslandbouw in Amsterdam. Food Council MRA heeft sinds de oprichting in 2017 inspanningen verricht om de positie van stadslandbouw in de Metropoolregio Amsterdam te versterken door middel van de bouw van persoonlijke netwerken en het bevorderen van wetenschappelijke studies. Stadslandbouw is een middel om korte ketens tussen producenten en consumenten van duurzaam voedsel te bevorderen. De Food Council handelt vanuit de overtuiging dat een dergelijk koepelorganisatie alleen succesvol kan opereren indien ze wordt gedragen door belanghebbenden, dat zijn praktiserende stadsboeren en stadstuiniers.

In de zomer van 2020 is dit initiatief van start gegaan onder de (voorlopige) naam Samenwerking Stadslandbouw Amsterdam (SSLA). In 2021 vindt er een verkenning plaats naar de wensen ten aanzien van de inhoudelijke wensen en de rechtsvorm van een koepelorganisatie. De initiatiefnemers zijn van mening dat zo'n organisatie goede diensten kan bewijzen bij zaken zoals het bepleiten van de belangen van stadslandbouw bij de gemeente, het uitwisselen van ervaringen, het ontsluiten van relevante kennis, het faciliteren van technische zaken en fondsenwerving. Die ondersteuning is naar de ervaring van diezelfde initiatiefnemers bittere noodzaak gezien de obstakels om grond te verwerven, zekerheid te krijgen over de duur van het gebruik van grond en een redelijke prijs, voorzieningen voor hemelwateropvang, vergunningen voor verkoop van producten e.d. 

Stadslandbouw kan een bijdrage leveren aan de voedseltransitie; in het bijzonder aan de beschikbaarheid van lokaal, gezond en betaalbaar voedsel uit de stad en de nabije omgeving. Het geeft Amsterdammers toegang tot betaalbaar, vers voedsel waarvan de gebruiker de herkomst kent. Het kan verder een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid, het vasthouden van regenwater, koeling van de stad, het met elkaar in contact brengen van buren, biodiversiteit, zorg voor een gezonde bodem, geestelijke en lichamelijke gezondheid, onderwijs, detailhandel en horeca. 

 

De Food Council MRA ziet drie hoofdtaken voor een nieuw op te richten organisatie Samenwerking Stadslandbouw Amsterdam (SSLA):  1. het behartigen van de belangen van personen en organisaties in de stadslandbouw, 2. als aanspreekpunt functioneren,  en 3. het creëren van gunstige randvoorwaarden voor stadslandbouw in Amsterdam.

 

De SSLA moet uitgroeien  tot een spreekbuis en belangenbehartiger met een democratische structuur. Het is zaak om garanties te scheppen voor een onafhankelijke positie van de organisatie zodat ze de belangen van de leden en van stadslandbouw als veelbelovende vorm van voedselproductie in en voor de stad op een adequate manier kan behartigen.

 

Contactpersoon: Arnold van der Valk, tel. 0627159287

Image by Julian Hochgesang
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest