top of page
voedseltuin ijplein.JPG

STADSLANDBOUW

Stichting Stadslandbouw Amsterdam (SLA) i.o.

 

​Lokaal voedsel (de korte keten) wordt inmiddels gezien als dé oplossing voor een heel aantal stedelijke beleidsuitdagingen (en voor het redden van de wereld, volgens Carolyn Steel in haar boek Sitopia). Een kernteam bestaande uit zes organisaties op het gebied van stadslandbouw in Amsterdam signaleerde in de zomer van 2020 dat het ondertussen lastig is om lokaal voedsel in en om Amsterdam te produceren en distribueren. Food Council MRA heeft sinds de oprichting in 2017 inspanningen verricht om de positie van stadslandbouw in de Metropoolregio Amsterdam te versterken door middel van de bouw van persoonlijke netwerken en het bevorderen van wetenschappelijke studies, en ondersteunt dit initiatief dan ook van harte. De andere organisaties die vanaf het begin meedachten waren Stadslandbouwproject NoordOogst, Stichting Eetbaar Amsterdam, De Gezonde Stad, MijnStadstuin, Groeizaam en de Ondernemersvereniging Tuinen van West. 

In het voorjaar van 2021 voerden twee leden van het kernteam een verkenning uit. Het doel was om vast te stellen of de noodzaak voor een stadslandbouwplatform wordt gedeeld; welke stadsboeren, stadstuinders en voedselcoöperaties welke behoeftes hebben; en wat het doel en de taken moesten zijn van zo’n nieuwe organisatie. De verkenning bevestigde dat er veel belang wordt gehecht aan een spreekbuis en belangenbehartigende club. Het rapport van de verkenning verscheen in juni 2021 en is hier te downloaden:

 1. Rapport Verkenning Samenwerking Stadslandbouw Amsterdam 

 2. Bijlagen

 

Op grond van live interviews en een enquête met in totaal 27 respondenten kwamen de opstellers tot de volgende prioriteiten.

 1. Zorgen voor een betere positionering van stadslandbouw (meer draagvlak en bekendheid van de voordelen van en randvoorwaarden voor stadslandbouw)

 2. Bevorderen dat stadslandbouw vanuit de gemeente Amsterdam beter wordt gefaciliteerd

 3. Bepleiten dat er meer en niet-tijdelijke ruimte nodig is, ook in de stad, voor stadslandbouw

 4. Bijdragen aan de doelstelling van 25% lokaal voedsel in 2025 van de gemeente Amsterdam.

De voordelen van stadslandbouw zijn onder andere:

 • Stadslandbouw kan een bijdrage leveren aan de voedseltransitie - door lokaal en gezond voedsel uit de stad en de nabije omgeving beschikbaar en bereikbaar te maken

 • Het vergroot bij Amsterdammers de verloren gegane verbinding met ons voedsel en hoe het wordt geproduceerd, en gaat zo oa voedselverspilling tegen 

 • Het kan een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid, het vasthouden van regenwater, koeling van de stad, het met elkaar in contact brengen van buren, biodiversiteit, zorg voor een gezonde bodem, geestelijke en lichamelijke gezondheid, aanschouwelijk onderwijs, detailhandel en horeca. 

 

In november (helaas in een lockdown) werden zo’n 50 stadsboeren en andere producenten uitgenodigd voor een live bijeenkomst, om samen na te denken over de doelen voor het eerste jaar. De aanwezigen kwamen tijdens een geanimeerde bijeenkomst op 9 november 2021 met nuttige aanvullingen. 

In het voorjaar van 2022 wordt Stichting Stadslandbouw Amsterdam een feit. Het oprichtingsbestuur zal bestaan uit Marrit Kyung Ok-Schakel (voorzitter), Ron van Echteld (penningmeester) en Arnold van der Valk (secretaris). Het kernteam houdt dan op te bestaan; wel komt er een klankbordgroep om de diverse inbreng van de stadslandbouwgemeenschap te laten horen.  

Begin 2022 ontving de stichting in oprichting het goede nieuws dat zij een startsubsidie ontvangt van de gemeente Amsterdam. 

Bekijk de presentatie 'Groene Helden' om meer te leren over Stadslandbouw in Amsterdam.

Contactpersoon: Arnold van der Valk, tel. 06-27159287

Image by Julian Hochgesang
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
bottom of page