top of page

FOOD DESK

Food Desk Amsterdam

De Food Council heeft het initiatief genomen voor een gemeenschappelijke werkruimte, een Food Desk. Het ligt in de bedoeling om aldaar gemeenschappelijk faciliteiten aan te bieden voor samenwerkende voedselinitiatieven voor vergaderingen, marketing, afstemming en onderzoek. Deze plek moet uitgroeien tot een centrum voor inspiratie en co-creatie voor het toekomstige regionale voedselsysteem van de metropoolregio Amsterdam.

 

Onderstaande partijen hebben belangstelling getoond voor participatie in een collectieve co-creatie ruimte de The Food Desk Amsterdam.

 

Stichting Voedsel Verbindt

Programmamanager: Carlo Verhart

Voedsel Verbindt is een platform dat relevante Agri & Food initiatieven, ontwikkelingen, projecten en partijen in de Metropoolregio Amsterdam stimuleert en ondersteund. Zij verbinden stad met de regio.

Slow Food Amsterdam (SFA)

Voorzitter: Jeffrey Spangenberg

SFA is een van de oudste verenigingen voor voedseldiversiteit en -kwaliteit in Amsterdam. Het verbindt eters, producenten en de politiek.

 

Ark van de Smaak

Projectleider: Rene Zanderink

De Ark van de Smaak is een project dat zich ontfermt over het bedreigd culinair erfgoed. Het strijdt tegen de dominantie van de globale economie en het recht van de sterkste. Ondernemerschap en een kwalitatief hoogstaand product spelen een centrale rol.

 

Amsterdam Network for Food Planning (ANFP) 

Coördinator: Deirdre Fereday

ANFP is een netwerk van young professionals en academici die vanuit het Amsterdam institute for Advanced Metropolitan Studies (AMS) een netwerk voor voedselbeleid hebben opgebouwd. Het organiseert wetenschappelijke seminars en entameert onderwijsgebonden onderzoek. Dit netwerk slaat een brug tussen kennis en beleid.

SLow Food Youth Network (SFYN)

Voorzitter: Anneluz Pijnenburg voorzitter

SFYN is een groep enthousiaste jonge mensen die op hun eigen wijze het voedselsysteem van onderop willen veranderen. Zij bouwen bruggen tussen de idealen van jonge mensen en de realiteit van het bestaande voedselsysteem.

De Food Commons

Trekkers: Vincent Kuypers en Simcha de Haan.

Voedselcommons zetten zich in om in steden, wijken en buurten gemeenschappen te vormen voor productie, bewerking, distributie, bereiding en preventie van afval van voedsel. 

Samenwerking Stadslandbouw Amsterdam (SSLA) initiatiefnemers: Peter Duitman, Annet van Hoorn, Arnold van der Valk, Sem Roefs en Ron van Echteld.

SSLA is een platform-in-oprichting voor stadslandbouw initiatieven met rechtspersoon binnen de gemeente Amsterdam of nabij de gemeentegrenzen.

 

De Food Desk is de kern van een coalitie van burgerinitiatieven in en rond Amsterdam. Deze coalitie richt zich op de volgende doelstellingen:

 • Kenniscirculatie; beter gebruik maken van elkaars kennis en netwerk 

 • Sociale cohesie; bevorderen van relaties tussen voedsel communities

 • Sharing economy; efficiënter omgaan met schaarse middelen door delen middelen 

 • Zichtbaarheid; bereikbaar zijn voor burgers, bedrijven en overheden

 • Empowerment; initiatiefnemers in hun kracht zetten

 • Inclusiviteit; meer groepen betrekken die al te vaak buiten de bestaande machtsstructuren vallen

 • Co-creatie; stimuleren van samenwerken van onderop

 • Voedsel democratie; gebruikers en eters helpen om weer greep te krijgen op de herkomst van hun dagelijks eten

Image by "My Life Through A Lens"
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
bottom of page