Image by Jace & Afsoon

ANFP

Amsterdam Network for Food Planning

ANFP logo.png

NEDERLANDS

Het Amsterdam Network For Food Planning is een interdisciplinair en inter-institutioneel platform voor studenten, jonge professionals, academici en burgers die geïnteresseerd zijn in de voedsel
toekomst van Amsterdam. Het doel is om bruggen te bouwen tussen de maatschappij, de beleidspraktijk en de academische wereld, om op deze manier de uitdaging aan te gaan om de groeiende bevolking van Amsterdam op een duurzame manier te voeden.


Middelen om ons doel te bereiken:


1. Het bouwen van een onderzoeks- en onderwijsnetwerk omtrent voedsel beleid, bedoelt voor
wetenschappers, studenten, beleidsmakers, ondernemers en betrokken burgers.
2. Het adviseren van beleidsrelevante onderzoeksonderwerpen aan studenten en
universiteitsmedewerkers.
3. Het verschaffen van verwijzingen naar relevante studies in het grijze circuit (scripties,
websites, brochures), contacten voor interviews, data en academische artikelen.
4. Het organiseren van lezingen en seminars over actuele en relevante academische studies
(zowel fysiek als online).
5. Communiceren van de activiteiten via sociale media, waaronder de website van Food Council
MRA.


ANFP houdt het hele jaar door bijeenkomsten die gefocust zijn op een breed spectrum van voedsel
disciplines, zoals voedsel planning, voedsel beleid, voedsel technologie en stadslandbouw. Het laatste
gedeelte van de meetings zal worden gebruikt voor netwerk activiteiten, waar participanten relaties
kunnen vormen die een katalysator zullen zijn voor de veelzijdige transformatie van Amsterdam haar
toekomstige voedselsysteem.


Het platform is opgericht in 2015 onder de hoede van het Amsterdam Insititute for Metropolitan
Studies (AMS). In 2020 is de ANFP toegetreden tot de Food Council MRA, als academische tak van
de organisatie. Ons netwerk is gebaseerd op samenwerkingen met onderzoekers van het Amsterdam
Institute for Metropolitan Studies, Wageningen University & Research, Technische Universiteit Delft,
Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.


De voertaal tijdens de ANFP meetings is Engels.

Contact: amsterdamnetwork4foodplanning@gmail.com 

ENGLISH

The Amsterdam Network for Food Planning is an interdisciplinary and inter-institutional platform for students, young professionals, scholars and citizens who are interested in the future of food in Amsterdam. We aim to build bridges between the worlds of practice, academia and civil society in order to address the challenge of sustainably feeding Amsterdam’s increasing population.

 

Means to achieve our aim are:

1. building a research and education network for food policy for scientists, students, policymakers, entrepreneurs and concerned citizens;

2. advising students and staff members in drawing up lists of policy-relevant research topics;

3. providing references to relevant studies in the gray circuit (theses, websites, brochures), contacts for interviews, data and academic articles;

4. organizing (both physical and digital) lectures and seminars on current relevant academic studies;

5. communicating the activities via social media, including the Food Council MRA website.

ANFP will hold meetings year round that will focus on a wide range of food disciplines such as sustainable food planning, food governance, food technology and urban agriculture. The end of our meetings are set aside for networking activities where participants can form relationships that will be catalysts for the multi-faceted transformation of Amsterdam’s future food system.


The platform was founded in 2015 under the patronage of the Amsterdam Institute for Metropolitan Studies (AMS). In 2020, the ANFP will be included within the Food Council MRA as an academic branch of the organization. Our network is based on collaborations with researchers from Amsterdam Institute for Metropolitan Studies, Wageningen University & Research, Delft University of Technology, University of Amsterdam and and and Vrije Universiteit Amsterdam.

 

The language of instruction at ANFP meetings is English.

 

Contact: amsterdamnetwork4foodplanning@gmail.com 

UPCOMING

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest