top of page
Schermafbeelding 2023-06-11 om 15.13.38.png

FOOD COUNCIL

Metropoolregio Amsterdam

Food Council Metropoolregio Amsterdam

De Food Council voor de Metropoolregio Amsterdam, kortweg Food Council MRA, zet zich in voor duurzame en gezonde voeding en de beschikbaarheid ervan voor rijk en arm. Het biedt een ontmoetingsplek voor burgerinitiatieven, ondernemers en overheden. Deelnemende partijen slaan de handen ineen  om gezamenlijk oplossingen voor het voedselvraagstuk te bedenken.

Vanwege de complexiteit wordt het geheel van activiteiten rond voedsel aangeduid als een systeem. Het gaat om productie, consumptie, transport, verwerking, grondgebruik, milieu, water, gezondheid en nog veel meer. Als je aan één draadje in de kluwen trekt, komt er veel in beweging. Food Council MRA pleit voor een systeembenadering waarin samenhang tussen de elementen veel aandacht krijgt.

FC MRA Kaart.jpg

De Food Council wil een voortrekkersrol vervullen in de overgang naar een duurzaam, gezond, transparant en rechtvaardig voedselsysteem in de metropoolregio. Zij brengt doeners en denkers uit stad en land, uit verschillende steden en dorpen, uit diverse sectoren en disciplines samen om kansen in kaart te brengen, projecten op te starten en gevraagd en ongevraagd advies te geven aan overheden, bedrijven en burgers.

De Food Council MRA is een non-profit organisatie die zich inzet voor duurzame en gezonde voeding en de beschikbaarheid ervan voor rijk en arm. Door middel van verschillende soorten projecten koppelen wij initiatieven van burgers, ondernemers en de overheid aan elkaar om gezamenlijk oplossingen voor het voedselvraagstuk te bedenken.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
bottom of page