top of page

Grond in je mond

Kiss the Ground is een serie bijeenkomsten georganiseerd door Slow Food Amsterdam in samenwerking met Food Council MRA over gezonde bodems. De bodem is een bron van leven waar we afhankelijk van zijn voor onze voeding. Kiss the Ground is opgebouwd rond een documentaire die laat zien hoe we de bodem gezond maken door haar met respect te behandelen. De bijeenkomsten worden opgeluisterd met lezingen, debat en proeverij. Er wordt ook concreet actie gevoerd, bijvoorbeeld voor de aanleg van biologische tuinen in de Lutkemeerpolder, waar de gemeente Amsterdam en Albert Heijn een logistiek centrum willen aanleggen. 

 

 

Waarom?

We worden overspoeld met alarmerende berichten over klimaatverandering, een stijgende zeespiegel, uitputting van de bodem en verlies van biodiversiteit. Een van de schuldigen is ons moderne systeem van grootschalige landbouw met zijn uitstoot van broeikasgassen en stikstof. Kiss the Ground laat zien dat het anders, beter, kan. Het is niet te laat, we kunnen de aarde genezen van vele kwalen. Juist de bodem heeft een groot zelfhelend vermogen. Dat is de troostrijke boodschap van Kiss the Ground. Tijd om de handen uit mouwen te steken!

 Het programma Kiss the Ground past in het grote plan van de Verenigde Naties “het Decennium van Ecosysteem Restauratie 2021-2030” dat wordt gelanceerd op 5 juni 2021. Dit is een van de grote projecten welke de degradatie van ecosystemen moeten stoppen. Kiss the Ground laat zien wat wij zelf als producent, consument en burger met onze lokale gemeenschap kunnen bijdragen aan het helingsproces van Moeder Aarde.

Het doel van de bijeenkomsten op korte termijn is de vorming van een coalitie die via een manifest voor de lokale verkiezingen van maart 2022  het gezond maken en een verstandig beheer van de bodem door middel van regeneratieve landbouw onder de aandacht brengt van kiezers en politieke partijen.

Wat en hoe?

Kiss the Ground biedt een platform waar mensen van goede wil bijeenkomen de handen ineen te slaan om te spreken over concrete acties voor het gezond maken en houden van de bodem. De bezoekers delen kennis, maken plannen en vormen samenwerkingsverbanden. De acties gaan van voorlichting over bodembewerking in je eigen moestuin tot het opstellen van een manifest voor  behoud van de Lutkemeerpolder voor biologische landbouw. 

Kom eens kijken op de 'Kiss the ground' website!

Image by Mika Baumeister
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
bottom of page