top of page

HET VOEDSEL

WARENHUIS

Het Voedselwarenhuis

 

Het Voedselwarenhuis  is bedoeld als een ondernemersplatform voor gedeelde diensten en bundeling van kennis en data. Op termijn kan het Voedselwarenhuis een serieus alternatief bieden voor de supermarkt omdat het is gebaseerd op dezelfde beginselen zoals schaalvoordeel door efficiënte datasystemen en logistiek. 

 

Het Voedselwarenhuis is een ontwerp voor een veelomvattend samenwerkingsverband (food hub) van ondernemers, zowel lokaal als regionaal, die werkzaam zijn in alle onderdelen van de voedselketen. Integrale samenwerking in de keten is nodig om te komen tot slimme en duurzame oplossingen. De nadruk ligt op bewerking, opslag, transport, verpakking, productontwikkeling, marketing, distributie, groothandel, detailhandel, catering, horeca en verwerking van restproducten.

Doelstellingen van dit plan zijn:

 • het leveren van een bijdrage aan verkorting van de voedselketen in de Metropoolregio Amsterdam door de afzetmogelijkheden voor lokale agrarische producten te verbeteren;

 • bijdragen aan een duurzaam regionaal voedselsysteem;

 • het levert een bijdrage aan de instandhouding van de Ark van de Smaak;

 • bijdragen aan het behoud van biodiversiteit en het cultuurlandschap in de regio;

 • bijdragen aan de beschikbaarheid van gezonde voeding waarvan de herkomst bekend is;

 • bijdragen aan een voedselsysteem waarbinnen de band tussen producent en consument wordt hersteld;

 • de creatie van een dataplatform dat de stromen van producten en nutriënten in kaart brengt;

 • het leveren van een bijdrage aan de beweging welke het bewustzijn van goed eten koppelt aan solidariteit en rechtvaardigheid.

Doelgroepen

De belangrijkste doelgroep zijn kleine ondernemers in de horeca en dienstverlening (restaurants, catering, bewerking, events, detailhandel) die door de COVIDcrisis in de problemen komen. Door samenwerking in het verband van een coöperatie kunnen schaalvoordelen worden behaald en kunnen kennis en data worden gedeeld. Het model van samenwerking is geënt op het Rijnlands gebiedsarrangement en burgerinitiatief zoals bepleit door de Coöperatieve Samenleving.

 

Het concept van het Voedselwarenhuis speelt in op de verschuiving van buitenshuis eten naar zelf koken. Deze ontwikkeling dreigt rampzalig uit te pakken voor kleine ondernemers in de horeca, catering en detailhandel. Het zijn vooral de supermarkten welke profiteren. In de context van het Voedselwarenhuis wordt een poging ondernomen om de vrijkomende middelen en menskracht anders aan te wenden dan voor voedselbereiding buitenshuis. Er worden nieuwe verbindingen tot stand gebracht tussen bewerking, retail, straatmarkten en bezorging aan huis.

 

De meerwaarde van het Voedselwarenhuis boven een diffuse groep van kleine zelfstandige ondernemers schuilt vooral in de volgende voordelen voor consumenten:

 • één verkooppunt voor een scala aan producten;

 • de garantie van vers, ambachtelijk geproduceerd lokaal voedsel;

 • zichtbaarheid, betrouwbaarheid en aanspreekbaarheid van de producent;

 • onderscheidend ten opzichte van de reguliere supermarkt;

 • het bieden van een verhaal over het voedsel;

 • op het individu afgestemd voedsel (personalised);

 • concurrerende prijzen;

 • een groot onderliggend netwerk;

 • een thuis-gevoel.

 

Contactpersoon:  Jeffrey Spangenberg, tel. 0650278920 

Image by Devi Puspita Amartha Yahya
 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
bottom of page