Congres

FLOWS OF FOOD

Flows of food

Flows of Food is het eerste internationale congres met het thema Food Council in Nederland. Naast de unieke kans om nieuwe inzichten en ideeën op te doen, direct van een van de meest originele denkers op dit gebied, Wayne Roberts, is Flows of Food vooral ook het kick off event van de Food Council MRA (Metropool regio Amsterdam). De meerwaarde van de Food Council komt tot uitdrukking in de regionale grensoverschrijdende werkwijze met het voedselsysteem als centraal uitgangspunt.

Flows of Food brengt de voorlopers, doordenkers, change agents, dwarsliggers, dromers uit alle sectoren en ketens van het regionaal voedselsysteem bij elkaar. Ondernemers, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, opiniemakers, studenten en activisten verbonden door een gemeenschappelijk passie en belang, het beter benutten van de enorme kansen en mogelijkheden die het voedselsysteem op Metropolitane schaal biedt.

Centraal in dit event staat Wayne Roberts. De Canadese denker die als een van de eersten de essentie en potentie van het voedselbeleid heeft benoemd, beschreven en uitgevoerd. Als voormalig directeur van de Food Policy Council van Toronto brengt hij 20 jaar ervaring mee. "Food is the lever" vormt zijn lijfspreuk. Voedsel is geen probleem maar een geweldige kans. Een zienswijze welke in lijn is met de uitspraak van Archimedes over het hefboom effect: “Geef mij een steunpunt en ik til de aarde op.” Voedsel vormt zo’n steunpunt. Een aanknopingspunt dat vragen, ideeen, kansen en mogelijkheden op uiteenlopende onderwerpen zoals overgewicht, verkeerde voeding, uitputting van de bodem, waterretentie, vereenzaming, verkeerscongestie, werkeloosheid, economische transitie, circulaire economie, groenvoorziening, klimaatverandering en vervuiling, bij elkaar laat vloeien.

Flows of Food is vooral een feest van onverwachtse ontmoetingen met bekende en onbekende participanten uit de regionale voedselwereld van de Metropool Regio Amsterdam. Tijdens het event wordt de oprichting van de Food Council MRA een feit, met het opstellen van een voedselraad. De raad weerspiegelt een organisch netwerk van deelnemers uit het bedrijfsleven, overheden, burgerinitiatieven en onderwijsinstellingen. Wat hen bindt is de realisatie dat voedsel een centraal medium vormt in de transitie naar een duurzame, gezonde, welvarende en rechtvaardige samenleving.

Flows of Food is geen eendagsvlinder. Het is een jaarlijkse ontmoetingsdag dat de regionale community bij elkaar brengt en successen, vragen en wensen zichtbaar maakt.

Rond een zevental kernthema's worden communities of practice gevormd met trekkers. Zij geven vorm en inhoud aan de toekomst van het regionale voedselsysteem.

IN HET KORT:

Datum

7 & 8 December 2017

Tijden

09:00 - 17:00

Locatie

Beurs van Berlage, Amsterdam

Almere

Registreer hier!

De thema’s zijn:

  • Logistiek en voedselstromen

  • Gezonde voeding

  • Circulaire economie

  • Voedsellandschappen

  • Voedsel en onderwijs

  • Toerisme & leisure

  • Citizen Science & Data

Programma

Op deze dag staat centraal de noodzaak en urgentie van een regionaal voedselbeleid.

De uitkomsten hiervan zijn vertaald in een voedselmanifest. Tijdens het congres wordt de Food Charter en de onderliggende voedselagenda van de Metropoolregio Amsterdam ten doop gehouden. In een zestal kernthema’s worden ervaringen en inzichten uitgewisseld.

7 December 2017

Naar een regionaal voedselbeleid voor de metropoolregio.

08:30 - 09:00

Doors open, registration

09.00 - 09.05

Welcome introduction Hassnae Bouazza MA/MSc

09.05 - 09.15

County commissioner Noord Holland Jaap Bond

09.15 - 09.20

Introduction video

09.20 - 10.00

Wayne Roberts PhD (Toronto)

10.00 - 10.20

Break

10.20- 10.40

Jan Willem van der Schans Phd. WUR

10.40 - 11.10

Lori Stahlbrand PhD.

11.10 - 11.30

Rob Baan

11.30 - 11.45

County Commisioner Flevoland Jan Nico Appelman

11.45 - 12.00

Erik van de Burg Alderman Amsterdam

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 14.00

Breakout session

14.00.- 14.15

Break

14.15 - 15.15

Breakout session

15.30 - 16.00

Panel discussion

16.00

Wrap-up

16.00 - 16.15

Act / Performance

16.15 - 16.30

Foundation of Food Charter

16.30 - 17.30

Networking

8 December

Voedsel in de stad – nut en noodzaak in de lokale praktijk

09.00 – 14.30

Workshops - Challenges

14.30 – 16.30

Zes Inaugurele rede van Sigrid Wertheim als lector Voedsel en Gezond Leven

16.30 – 17.00

Theepauze met passende activiteiten

17.00 – 17.30

Sluiting van de conferentie. Reflectie door dr. Wayne Roberts

17.30

Borrel

6 redenen waarom je dit absoluut niet wilt missen.

Sprekers

Ontmoet de voorloper en visionair op het gebied de Food Council, Wayne Roberts. Hoor van hem wat het belang is van een regionale aanpak en de uitgenodigd om de regio te inspireren en te adviseren. Hij wordt bijgestaan door tal van prominente denkers en sprekers.

Netwerk

Laat je meeslepen in verrassende gesprekken en onverwachtse ontmoetingen met de leidende wetenschappers, creatieve ondernemers, kritische community leaders en gedreven bestuurders op het gebied van voedsel en de regio.

Up-to-date

Maak kennis met de laatste ontwikkelingen op het gebied van voedselvraagstukken in andere metropoolgebieden en leer hoe eten gebruikt kan worden als een hefboom voor het oplossen van vastgelopen voedselketens.

Community

Wees er als eerste bij met de oprichting van de Food Council MRA en kijk wat et voor je kan betekenen.

Timing

Flow of Food en de oprichting van de Food Council MRA valt samen met het besef dat regionale verbindingen essentieel zijn voor duurzame oplossingen. Het is nu de tijd om alle regionale kennis, kunde, ervaring, ambitie en leiderschap bij elkaar te brengen.

Podium

Food Council MRA is een nieuw onafhankelijk podium: actueel, kritisch, origineel en met een regionale insteek.